وضعیت‌ها

Placeholder

شنوایی سنجی

اولیای گرامی با سلام توانایی شنیدن ، پایه و اساس یادگیری برای کودکان است ؛ بنابراین تشخیص به موقع مشکلات احتمالی شنوایی بسیار مهم ... ادامه مطلب