کودکان هر جامعه ، سرمایه های گرانبهایی هستند که اگر مورد بی توجهی قرارگیرند، برای جامعه مشکلات عدیده ای بوجود آورده و باید سالها تاوان ضرر و زیان آنها پرداخته شود.

پر کردن اوقات فراغت کودکان در ایام تابستان بصورت یک معضل برای خانواده ها در آمده است. برخی افراد فکر میکنند فراغت برابر است با بیکاری در حالیکه اوقات فراغت از جمله زمانهای با ارزش  زندگی انسان است. دانش آموزان در ایام فراغت میتوانند به کارهایی که علاقه مندند، بپردازند و تجربیات خوبی بدست آورند و حتی گاهی همین کارها سبب میشود که مسیر زندگیشان عوض شود.

پر کردن این اوقات بصورت هدفمند و منظم ، از بروز نا هنجاریهای اجتماعی پیشگیری کرده و باعث رشد مهارتهای اجتماعی، اعتلای هوش مالی فرزندانمان و حفظ امنیت آنان شده و همچنین موجب اعتماد دانش آموزان نسبت به مدرسه و احساس امنیت در محیط آموزش و پرورش میشود.

اوقات فراغت چیست؟

اوقات فراغت پدیده است که از یک سو مناسبترین بستر برای رشد و شکوفایی استعدادهای گوناگون و ابعاد مختلف وجود کودکان و نوجوانان بشمار میآید و از سویی دیگر میتواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی باشد.

اشتغال مستمر و بدون وقفه فکری و عملی موجب خستگی جسمی و ذهنی میگردد بگونه ای که فرد بتدریج نشاط و سرزندگی خود را از دست میدهد. در واقع فشارهای ناشی از اشتغال ممتد ذهنی و جسمی( بخصوص ذهنی) نه تنها ممکن است با از دست رفتن نشاط و تعادل حیاتی فرد همراه باشد بلکه در واقع عامل مهمی برای بروز بسیاری از اختلالات روانی همچون روان رنجوریها،افسردگیها و نارسایی های جسمی که بویژه از نوع بیماریهای روان تنی محسوب میشود.

در این شرایط برخورداری از یک برنامه جامع و پیش بینی فرصتی آزاد و فارغ از کار موظف و بهره وری از آن اولین و مهمترین گام در پیش گیری از آسیب های ذهنی و حفظ بهداشت روانی است.

فقدان اوقات فراغت باعث افزایش اضطراب یا فشار روانی شده و زمینه اختلال در قوای حسی و ادراکی را فراهم میآورد و فرد در تفکر مولد و خلاق با مشکل جدی مواجه میشود.

بدون شک بهترین زمان تربیت کودکان، همان وقت فراغت اوست و بهترین کار مهارت آموزی است. استفاده از وقت را باید از کودکی به فرزند آموخت. کودک باید یاد بگیرد که آرام بگیرد، کتاب ورق بزند، به داستان گوش بدهد، داستان و کتاب بخواند و …

گاهی والدین فرزندان خود را به یادگیری آنچیزی که خود علاقه داشتند و موفق به یادگیری آن نشده اند، وادار میکنند و حتی متاسفانه گاهی چشم و هم چشمی کلاسهای کودکان را تعیین میکند.

موسسه سرو اندیشان آفتاب در راستای رسالت آموزشی خود در صدد است تا اوقات فراغتی هدفمند، شاد، پربار و اثرگذار برای فرزندان عزیزمان تدارک ببیند.

http://ostorehsazan.com/wp-content/uploads/2017/02/buy-now-button.jpg