ما معتقدیم که پرورش مقدم است بر آموزش

 

الگوی آموزشی ما:

 • ساختارگرایی
 • بارش مغز
 • پژوهش گروهی
 • تدریس غیرمستقیم

 

مهدکودک نوین آفتاب در نظر دارد تا با بهره‌مندی از الگوهای آموزشی نوین به پایش مفاهیم علمی و کاربردی بپردازد.

 • Engaging درگیرکردن کودک با مفاهیم
 • Exploration کاوش در محیط پیرامون خود
 • Explanation توصیف کردن موارد کشف شده
 • Elaboration توانایی شرح و گسترش دادن مفاهیم
 • Evaluation ارزیابی عملگرای مستمر

 

موسسه آفتاب با در نظر داشتن جنبه‌های پنج‌گانه‌ی رشد کودک و بهره‌مندی هر فرد از هوش‌های چندگانه به مفاهیمی همچون رشدهای عاطفی، اجتماعی، شناختی، کلامی، حرکتی و ذهنی یک انسان در جامعه خواهیم داشت. تمامی این موارد در قالب بازی‌های خلاقانه صورت خواهد گرفت تا شادی اولین دستاورد این محیط باشد.

 

آنچه به همراه هم خواهیم داشت

 • توانایی گفتگو
 • رشد عاطفی اجتماعی
 • ارتباط موثر و مهارت اجتماعی
 • زبان انگلیسی همه روزه با هدف افزایش مهارت کودکان در پنج جنبه رشد

 

کارگاه‌های فوق برنامه

 • نقاشی خلاق
 • کارگاه محیط زیست
 • بازی‌های حسی-حرکتی
 • سفال
 • شطرنج
 • موسیقی (تربیت شنیداری)
 • شعر و سرودخوانی
 • کارگاه مادر و کودک
 • کارگاه آموزش خانواده
 • نجاری