برنامه آموزشگاه تخصصی کودک آفتاب در مهد آفتاب به شرح زیر است:

شاهنامه

 • شنبه
 • ساعت ۱۴ تا ۱۷
 • ۱۲ جلسه
 • هفته‌ای یک جلسه ۶۰ دقیقه‌ای
 • برای ۵ سال به بالا

شطرنج

 • شنبه و دوشنبه
 • ساعت ۱۴ تا ۱۵
 • ۲۴ جلسه
 • هفته‌ای ۲ جلسه ۴۵ دقیقه‌ای
 • مخصوص ۴ سال به بالا

زبان انگلیسی

 • شنبه و دوشنبه و چهارشنبه
 • ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰
 • ۱۲ جلسه
 • هفته‌ای دو جلسه ۹۰ دقیقه‌ای
 • ویژه‌ی ۲ سال به بالا

موسیقی

 • دوشنبه
 • ساعت ۱۴ تا ۱۵
 • ۱۰ جلسه
 • هفته‌ای یک جلسه ۳۰ دقیقه‌ای
 • ویژه‌ی ۴ سال به بالا

ورزش‌های جسمی حرکتی و تعادلی

 • یکشنبه و سه‌شنبه
 • ساعت ۱۵ تا ۱۷
 • ۸ جلسه
 • هفته‌ای دو جلسه ۶۰ دقیقه‌ای
 • برای ۲٫۵ سال به بالا

روبیک و بازی‌های فکری

 • سه‌شنبه
 • ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰
 • ۸ جلسه
 • هفته‌ای یک جلسه ۶۰ دقیقه‌ای
 • ویژه‌ی ۴ سال به بالا

نقاشی خلاق

 • سه‌شنبه
 • ساعت ۱۴ تا ۱۵
 • ۱۶ جلسه
 • هفته‌ای یک جلسه ۶۰ دقیقه‌ای
 • برای ۳ سال به بالا

ژیمناستیک ریتمیک

 • چهارشنبه
 • ساعت ۱۴ تا ۱۵
 • ۱۲ جلسه
 • هفته‌ای دو جلسه ۶۰ دقیقه‌ای
 • برای ۴ سال به بالا

برای نام‌نویسی با مهد آفتاب تماس بگیرید.