مهد كودك و پيش دبستاني آفتاب در ۱۸ فروردين ۱۳۸۰ بازگشايي شد .
اولين محل مهد كودك آفتاب در يك طبقه و فقط داراي چهار كلاس آموزشي در فضاي بازي و حياط بود؛ولي به لطف خدا بعد از گذشت يكسال خدمات مهد كودك با اقبال فراوان روبرو شد و اين محل پاسخگوي مراجعين نبود. به همين خاطر كار خود را در يك فضاي بزرگتر و با تعداد كلاس هاي بيشتر ادامه داد؛ تا كنون كه مهد كودك آفتاب در سه طبقه و دوازده كلاس به كار خود ادامه مي دهد.
از همان ابتدا مهد كودك هدف خود را خدمت رساني در ۳ بعد كودك و خانواده و همچنين فرهنگ سازي در زمينه آموزش قبل از دبستان بود. اين امر منوط به افزايش فرهنگ عمومي در زمينه آموزشي قبل از دبستان و آگاهي خانواده در مورد فرزند پروري است. مهد كودك در سال اول فعاليت خود بسيار خوش درخشيد چرا كه شيوه هاي نوين را براي جذب كودكان به مهد كودك به اجرا در آورده بود از جمله اينكه :

 • مهد كودك توضيحات كافي در مورد نحوه كار و فعاليت آموزشي مجموعه به كودك را براي خانواده ها در هنگام ثبت نام ارائه مي كرد.
 • كودكان و خانواده ها به هنگام مراجعه ، اجازه مشاهده محيط مهد كودك را داشتند و همين مساله باعث افزايش اعتماد كودك و مادر به مهد مي شد (چنانچه هنوز هم همين روش برقرار است )
 • مادران فرصت داشتند تا يك ماه در كنار فرزند خود باشند تا فرزندان جذب مهد كودك شود و در این مدت از مشاوره هاي تخصصي در مورد رفتار با كودك نیز برخوردار شوند.

مهد كودك آفتاب با هدف رشد همه جانبه كودكان قصد دارد با ارزیابی كیفی 3 ماه یكبار ،علاوه بر شناسایی استعدادها و هوش برتر كودكان ، نقاط ضعف كودكان را شناسایی و به خانواده های جهت رفع آنها اعلام می نماید . اهداف ما به شرح زیر است :

 • رشد همه جانبه كودكان (با تاكید بر رشدهای پنج گانه كودك )
 • افزایش مهارت های ارتباطی و اجتماعی و هوش هیجانی (E5)
 • معرفی هوش برتر كودكان به منظور زمینه سازی برای جهت دادن به فعالیت كودكان و كسب مهارت های بیشتر
 • آشنایی كودكان با فرهنگ ایرانی – اسلامی سرزمین مان ایران
 • پرورش عزت نفس در كودكان ، احترام به خود و در نهایت احترام به دیگران
 • آشنایی با حقوق خود و دیگران و احترام به آن برای داشتن شهروندانی مسئول در اینده
 • احترام به طبیعت و حفظ محیط زیست (اعم از گیاهان و حیوانات )
 • روش های رسیدن به اهداف فوق با رویكرد مهارت های اجتماعی و با تاكید به رشدهای پنج گانه رشد كردن (رشد جسمی – حركتی ، زبانی – كلامی ، ذهنی – شناختی ، عاطفی و اجتماعی ) و هوش های 9 گانه گاردنر (هوش منطقی – ریاضی ) و بر اساس الگوی آموزش E5+B است .

راههای كه آفتاب برای رسیدن به اهدافش طی میكند:

 • آموزش والدین ( این آموزش ها به صورت كارگاه های رایگان، با موضوعات مرتباط با فرزند پروری است.)
 • آموزش مستمر كاركنان اعم از مربیان كودك و بخش اداری و خدماتی ( این آموزش ها شامل: آموزش روش های رفتار با كودك، روش های جدید آموزشی دنیا، بومی سازی روش های آموزشی با فرهنگ ایرانی – اسلامی كشور عزیزمان است.)
 • ارزیابی كودكان در مهد آفتاب (این از طریق نظر خواهی به صورت پرسشنامه ، جلسات گروهی و انفرادی با خانواده ها و همفكری با آنهاست.)
فهرست