مهد کودک و پیش دبستانی آفتاب در ۱۸ فروردین ۱۳۸۰ بازگشایی شد .
اولین محل مهد کودک آفتاب در یک طبقه و فقط دارای چهار کلاس آموزشی در فضای بازی و حیاط بود؛ولی به لطف خدا بعد از گذشت یکسال خدمات مهد کودک با اقبال فراوان روبرو شد و این محل پاسخگوی مراجعین نبود. به همین خاطر کار خود را در یک فضای بزرگتر و با تعداد کلاس های بیشتر ادامه داد؛ تا کنون که مهد کودک آفتاب در سه طبقه و دوازده کلاس به کار خود ادامه می دهد.
از همان ابتدا مهد کودک هدف خود را خدمت رسانی در ۳ بعد کودک و خانواده و همچنین فرهنگ سازی در زمینه آموزش قبل از دبستان بود. این امر منوط به افزایش فرهنگ عمومی در زمینه آموزشی قبل از دبستان و آگاهی خانواده در مورد فرزند پروری است. مهد کودک در سال اول فعالیت خود بسیار خوش درخشید چرا که شیوه های نوین را برای جذب کودکان به مهد کودک به اجرا در آورده بود از جمله اینکه :

 • مهد کودک توضیحات کافی در مورد نحوه کار و فعالیت آموزشی مجموعه به کودک را برای خانواده ها در هنگام ثبت نام ارائه می کرد.
 • کودکان و خانواده ها به هنگام مراجعه ، اجازه مشاهده محیط مهد کودک را داشتند و همین مساله باعث افزایش اعتماد کودک و مادر به مهد می شد (چنانچه هنوز هم همین روش برقرار است )
 • مادران فرصت داشتند تا یک ماه در کنار فرزند خود باشند تا فرزندان جذب مهد کودک شود و در این مدت از مشاوره های تخصصی در مورد رفتار با کودک نیز برخوردار شوند.

مهد کودک آفتاب با هدف رشد همه جانبه کودکان قصد دارد با ارزیابی کیفی 3 ماه یکبار ،علاوه بر شناسایی استعدادها و هوش برتر کودکان ، نقاط ضعف کودکان را شناسایی و به خانواده های جهت رفع آنها اعلام می نماید . اهداف ما به شرح زیر است :

 • رشد همه جانبه کودکان (با تاکید بر رشدهای پنج گانه کودک )
 • افزایش مهارت های ارتباطی و اجتماعی و هوش هیجانی (E5)
 • معرفی هوش برتر کودکان به منظور زمینه سازی برای جهت دادن به فعالیت کودکان و کسب مهارت های بیشتر
 • آشنایی کودکان با فرهنگ ایرانی – اسلامی سرزمین مان ایران
 • پرورش عزت نفس در کودکان ، احترام به خود و در نهایت احترام به دیگران
 • آشنایی با حقوق خود و دیگران و احترام به آن برای داشتن شهروندانی مسئول در اینده
 • احترام به طبیعت و حفظ محیط زیست (اعم از گیاهان و حیوانات )
 • روش های رسیدن به اهداف فوق با رویکرد مهارت های اجتماعی و با تاکید به رشدهای پنج گانه رشد کردن (رشد جسمی – حرکتی ، زبانی – کلامی ، ذهنی – شناختی ، عاطفی و اجتماعی ) و هوش های 9 گانه گاردنر (هوش منطقی – ریاضی ) و بر اساس الگوی آموزش E5+B است .

راههای که آفتاب برای رسیدن به اهدافش طی میکند:

 • آموزش والدین ( این آموزش ها به صورت کارگاه های رایگان، با موضوعات مرتباط با فرزند پروری است.)
 • آموزش مستمر کارکنان اعم از مربیان کودک و بخش اداری و خدماتی ( این آموزش ها شامل: آموزش روش های رفتار با کودک، روش های جدید آموزشی دنیا، بومی سازی روش های آموزشی با فرهنگ ایرانی – اسلامی کشور عزیزمان است.)
 • ارزیابی کودکان در مهد آفتاب (این از طریق نظر خواهی به صورت پرسشنامه ، جلسات گروهی و انفرادی با خانواده ها و همفکری با آنهاست.)
فهرست