هر بچه ای
حق دارد که
خوشحال باشد

دنیای کودکان
یک دنیا خوشحالی است
سلام !
_

به وب سایت رسمی مهدکودک آفتاب خوش آمدید

هر کردار ما خطی است ماندگار در زندگی کودکانمان

مهد کودک و پیش دبستانی آفتاب در ۱۸ فروردین ۱۳۸۰ با مدیریت فرشته دیهیمی بازگشایی شد .
اولین محل مهد کودک آفتاب در یک طبقه و فقط دارای چهار کلاس آموزشی در فضای بازی و حیاط بود ؛ ولی به لطف خدا بعد از گذشت یکسال خدمات مهد کودک با اقبال فراوان روبرو شد و….

_

آنچه باهم خواهیم داشت

_

فعالیت های پرورشی

زبان انگلیسی

مهارت های اجتماعی

آموزش هدفمند

گردش های علمی

به ما بپیوندید
_

الگوی آموزشی

الگوی تدریس

چهارچوب اصلی این الگو ، پرورش و سپس آموزش کودکان بر اساس بازی های مشارکت محور می باشد.

  • درگیر شدن (Engaging) که در حقیقت ایجاد هیجان و انگیزش در کودک
  • کاوش (Exploration) که بر اساس مشاهده و بررسی کردن است
  • توصیف (Explanation) بررسی کودک بر اساس مشاهدات خودش و در رابطه با اطلاعاتی که بدست آورده
  • شرح و بسط (Elaboration) توانایی شرح و بسط موضوع را داشته باشیم
  • ارزشیابی (Evaluation) سپس بررسی آنچه که آموزش دیده است

Engaging

درگیر شدن

Explanation

توصیف کردن

Exploration

کاوش

Elaboration

شرح و بسط گسترش

_

گالری تصاویر

_